info@ggs.nu

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Volg ons op:

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Twitter Instagram

@GGS_Soest

Gemeentebelangen Groen Soest

Bedenkingen over een Natuurbegraafplaats

Het plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen in de bossen van Hees heeft nogal wat mensen onrustig gemaakt. Ook Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft haar bedenkingen.

Op Hees is een prachtig stuk bos tussen de Soesterduinen en de Lage Vuursche en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS). In het bos is in november een dassenburcht gevonden door ecologen. Een groot deel van het gebied is in bezit van ASR. Deze verzekerings-maatschappij heeft 250 hectare waarop ook het sportpark van vv Hees is gevestigd.

ASR heeft aangegeven in dit bosgebied  een Natuurbegraafplaats  te realiseren. Die zou met circa 50 hectare een van de grootste van ons land worden. Tevens geeft de exploitant c.q. beheerder van de Natuurbegraafplaats aan dat zij met veel zorg en aandacht aan natuurbehoud zal gaan doen en dat er geen bomen gekapt zullen worden om het begraven mogelijk te maken.

GGS is er niet van overtuigd dat het begraven in de natuur een meerwaarde gaat opleveren. Voordat er een natuurbegraafplaats geopend kan worden moet eerst nauwkeurig onderzocht worden of deze locatie wel geschikt is. Een stoffelijk overschot bevat zware metalen zoals amalgaam in het gebit, cadmium, lood  en kwik, chemicaliën van medicijnen en kunststoffen. Dat komt dan allemaal in de natuur terecht. Ook het effect op de flora en fauna van stoffen die na het begraven vrijkomen is nog onvoldoende bekend. Deskundigen spreken elkaar tegen, sommigen beweren dat het ‘natuurbegraven’ geen negatieve gevolgen heeft op het milieu. GGS is daar niet van overtuigd.

Instemmen met een beperkte plek voor natuurbegraven is voor ons pas aan de orde als vaststaat dat het de ecologische waarde in het bos zal verhogen. Ook een aspect wat meegenomen moet worden in de besluitvorming.is het effect van een natuurbegraafplaats op een nabijgelegen woonwijk. 

Afgelopen week kwam wethouder Pijnenborg met het bericht dat er voorlopig nog geen besluit komt. In een brief aan de gemeenteraad schrijft zij: 'dat besluitvorming is uitgesteld omdat het college vindt dat er aanvullend natuuronderzoek nodig is'. Wanneer besluitvorming wel kan plaatsvinden, kan ik nu nog niet aangeven'.

Het besluit over de natuurbegraafplaats is nauw verbonden met de plannen rond de verplaatsing van voetbalvereniging Hees. Ook deze zijn nu uitgesteld, in ieder geval tot na de winter. Vanwege de winterrust van de dassen kan de gemeeente pas in het voorjaar de natuurwaarden verder onderzoeken.

 

Jan Paauw
Raadslid

06 - 20 66 71 56

FinanciŽn/middelen, Veiligheid, Economie, Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie

Ik ben opgegroeid in Soest en woon er met veel plezier, Soest is mijn thuis, ik ben trots op Soest. Als ik weer gekozen word zal ik mij inzetten om sport voor iedereen betaalbaar te houden. Sporten en bewegen is gezond en belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. Ook zal ik veel energie en aandacht geven aan de Zorg en me inzetten voor inwoners die hulp nodig hebben. Ik hoop op uw vertrouwen en op uw stem en zal er alles voor doen om mijn belofte waar te maken.

Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Copyright 2018 Gemeentebelangen Groen Soest | Giftenreglement Webdesign by RETO