info@ggs.nu

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Volg ons op:

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Twitter Instagram

@GGS_Soest

Gemeentebelangen Groen Soest

Nieuws

Op donderdag 5 juli vond de laatste raadsvergadering van het bestuurlijke jaar plaats. Twee onderwerpen sprongen eruit: het bestemmingsplan voor de Heideweg (Don Bosco) en de Kaderdiscussienota 2019. Hieronder van beide een korte bespreking Bestemmingsplan ‘Heideweg 52’ Het bestemmingsplan ‘Heideweg 52’ werd in de...
Lees verder

Houtstookverbod?
22 Juni 2018
Tijdens de verkiezingstijd en de coalitieonderhandelingen, werden wij via allerlei kanalen benaderd met de vraag of het stoken van hout in onze gemeente aan banden gelegd kan worden middels een gemeentelijke verordening. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) erkent dat er een probleem is op dat vlak. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat ee...
Lees verder

Op 14 juni jl. bezocht Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) de voorlichtingsbijeenkomst van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van het huishoudelijk afval in Soest en vijf andere gemeenten. Graag delen we de achtergronden en actuele informatie die RMN ons gaf. Jan Paauw en Ti...
Lees verder

Afgelopen woensdag zijn de nieuwe bestuurders van Soest officieel geïnstalleerd. Dat is binnen twee maanden nadat op 21 maart Nederlandse kiesgerechtigden hun stem uitbrachten voor de gemeenteraad. De dag ervoor, dinsdag 15 mei, gaf de nieuwe gemeenteraad haar mening over het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS)...
Lees verder

Woensdag 9 mei: de onderhandelingen over het coalitieakkoord zijn afgerond. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is dan ook blij het akkoord te kunnen presenteren. ‘Duurzaam en Daadkrachtig’, dát is het motto van het Coalitieakkoord 2018 - 2022 dat is gepresenteerd door GGS, VVD, D66 en CU-SGP. Het akkoord legt de ac...
Lees verder

Nieuws uit de formatie
20 April 2018
20 april 2018 Onder het motto dat je een broedende kip niet moet storen, realiseren we ons dat het zo wel een beetje stil wordt op deze site. Vandaag komt echter het eerste tussentijds verslag van formateur Wim de Kam. Nadat Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) op 21 maart als grootste partij uit de stembus kwam, ging (in-)formateur Wim de Ka...
Lees verder

De GGS-Witte prijs
30 Maart 2018
Harry Witte heeft na 28 jaar feestelijk afscheid genomen van de plaatselijke politiek. De feestelijkheden vonden plaats in de molenkamer op de Eng in het bijzijn van bestuur, leden van GGS, kandidaten en speciale genodigden. Harry werd samen met zijn vrouw Irene vorstelijk opgehaald met een koets getrokken door twee prachtige paarden. De GGS-Wit...
Lees verder

Konijn komt uit de hoed   Witte Donderdag 29 maart 2018 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De publieke tribune was afgeladen met familie en vrienden. Ook buiten was het eerste groen van de lente te zien en was in het nieuws dat Nederland versneld van het gas los gaat. Daarmee wordt de transitie van fossiele naar...
Lees verder

Afgelopen dinsdag 26 maart werd, tijdens een bij vlagen emotionele raadsvergadering, afscheid genomen van de oude leden. In totaal komen 16 leden met gezamenlijk 135 jaar raadservaring niet meer terug. Van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) zwaaiden Simone Haenen (na 4 jaar) en Harry Witte (na 28 jaar) af. Aanstaande donderdag wordt ...
Lees verder

Voor de komende informatiefase heeft Gemeenteeblangen Groen Soest (GGS) de heer drs. W.P. (Wim) de Kam als informateur voordragen. Wim heeft veel politiek bestuurlijke ervaring vanuit zijn functie als gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten. In 2002 heeft hij zijn loopbaan als gemeentesecretaris afgesloten bij de gemeente Soest. Momenteel is...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is de grootste partij van Soest geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. GGS verdubbelde gisteravond de fractie en gaat van 3 naar 6 zetels. GGS krijgt zo 1 zetel meer dan de VVD die steeg van 4 naar 5 zetels. Soest 2002 en D66 haalden elk 3 zetels. Daarna volgens CDA, PvdA, CU/SGP en...
Lees verder

Vorig jaar pleitte GGS voor een referendum bij de gemeenteraadsverkiezingen. Over één of meer lokale onderwerpen. Nee, kan niet, veel te kort dag, zei de rest van de raad. Maanden later organiseert de nationale overheid toch een referendum, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen.  In de lokale debatten heeft het refer...
Lees verder

Dé kandidaat van Gemeenteblangen Groen Soest (GGS) in Soesterberg is Yolanda Bonouvrié. Zij zegt: Defensie heeft besloten het Officierscasino aan de Kampweg af te stoten. Dit tot monument verklaarde pand heeft voor veel oud-Soesterbergers mooie herinneringen. Dit gebouw, met zijn grandeur, mooi geplaatst in het groen, dient nu als ...
Lees verder

Een geschenkje voor alle dorpsgenoten! Om te laten zien hoe prachtig ons dorp is met de Eng, de Polder en het Veen heeft Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) de Soester kunstenaar Herman Joosten opdracht gegeven mooie plekken te tekenen in de stijl van Vincent van Gogh. Kijk naar deze nostalgische tafereeltjes en realiseer je hoe mooi Soest was...
Lees verder

PROTEST VAN 100 BOMEN
9 Maart 2018
Op 21 maart gaan inwoners van Soest en Soesterberg hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn veel thema's die actueel zijn met betrekking tot de natuur. Bouwen in de Eempolder, de natuurbegraafplaats en bomen die gekapt moeten worden om ruimte te maken voor sportvelden. De bomen willen hun stem laten horen om zo te laten...
Lees verder

Idea, woensdag 6 maart. Met elf andere partijen nam Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) deel aan Cultuur Kiest. Cultureel Platform Soest was de organisator van dit cultuurdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. De gemeente heeft geen wettelijke taak om iets aan cultuur te doen. Maar, net als in de sport voel...
Lees verder

Het vierde Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft als titel ‘Soest als Randstad?’ We hebben de uitkomsten even op een rijtje gezet. Een document met alle resultaten staat onder deze link. De enquête bevat in totaal 13 vragen. In de tabel bij dit artikel staan de eerste zeven vragen omdat daar percentages aan t...
Lees verder

De Klarinet, 27 februari 2018. Lijsttrekker Jan Paauw van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vroeg dinsdag tijdens het verkiezingsdebat: ‘Hoe senior-vriendelijk is de gemeente Soest?  Paauw vindt dat de gemeente meer de regie moet nemen bij bouwplannen voor seniorenwoningen. De ontwikkeling van nieuwe woningen en ander...
Lees verder

* Kom op Jan *
23 Februari 2018
Een campagnetekst als deze hadden we zelf niet kunnen verzinnen. In de Soester Courant van deze week staat een lezersbrief van Miel Bestman. Het gaat over het vreemde idee om een sporthal op het terrein van Vaarderhoogt te plaatsen, maar ook bevat de brief een oproep om naam van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) groot op de gevel van Beuke...
Lees verder

Afgelopen dinsdag (20 februari 2018) was het politiek sportdebat, georganiseerd door de Sport Federatie Soest. Het vond plaats in de theaterzaal van cultureel centrum Idea. De gespreksleiding van deze avond was in handen van Hans van Keken, journalist van de Gooi en Eemlander. Van de 16 politieke partijen die in Soest deelnemen aan de verkiezingen ...
Lees verder

Het college heeft een burgerinitiatief dat de bewoners mogelijk zou kunnen verlossen van alle kliko's afgewezen. Dat is jammer. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is van mening alternatieven op de huidige wijze van inzamelen en scheiden de komende jaren serieus bekeken moeten worden door het college. Annemarieke Weith, nummer 3 op lijst 5 licht...
Lees verder

Met gepaste trots presenteert Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vandaag de verkiezingsposter voor de gemeenteraadsverkiezingen. De poster is ontworpen door beeldend kunstenaar Ton Paauw. Hij fungeert, niet voor het eerst, als 'chef de campagne'. Het thema van de campagne is: Geef voorrang aan Groen. Op de poster wordt de ...
Lees verder

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied in 2013 maakte de provincie met succes bezwaar tegen het door de gemeenteraad van Soest genomen besluit om een nieuw agrarisch bedrijf toe te staan aan de Peter van de Breemerweg tegenover de Hooiweg. In de provinciale verordening zijn nieuwe agrarische bedrijven in het Eemland niet toege...
Lees verder

Tim de Wolf is onze kandidaat uit het Soesterveen. Hij is, onder andere, actief als coördinator van de IVN Paddenwerkgroep. Na de commotie over de mogelijke komst van een natuurbegraafplaats in de bossen van OpHees kwam hij met de volgende overwegingen: De natuurbegraafplaats creëert onrust in een ecologische hoofdstructuur. Om de...
Lees verder

Het plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen in de bossen van Hees heeft nogal wat mensen onrustig gemaakt. Ook Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft haar bedenkingen. Op Hees is een prachtig stuk bos tussen de Soesterduinen en de Lage Vuursche en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstruct...
Lees verder

  Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) wil dat er een appartementencomplex voor senioren komt aan de Spoorstraat in Soest. Met een initiatief voorstel gaat de partij in tegen het bestemmingsplan van de gemeente voor de bouw van vijf grote woningen. Naast het stuk grond waar nu één woning staat (Spoorstraat 9), komt het gebouw va...
Lees verder

De groene lente! Voor GGS wordt 2018 een belangrijk jaar met de gemeenteraads verkiezingen van 21 maart. Als we willen dat Soest groen blijft, is het belangrijk dat GGS weer meer invloed krijgt. Ons doel is daarom een goede verkiezingsuitslag voor GGS, om zo in het college van B&W van Soest te komen. Speciaal op het gebied van landschap en n...
Lees verder

Regionale Ruimtelijke Visie bedreigt polder Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad met grote meerderheid het voorstel aangenomen om met de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) in te stemmen. Een visie met de ambitie om in onze regio - met name in Leusden, Nijkerk, Soest en Amersfoort - de komende jaren meer dan veertigduizend woningen bij t...
Lees verder

Na de ledenvergadering van gisteravond is het officieel: Jan Paauw wordt de lijsttrekker van GGS voor de volgende gemeenteraads verkiezingen op 21 maart 2018. Met gepaste trots presenteren we de eerste 8 kandidaten. Jan Paauw zit inmiddels bijna 12 jaar in de gemeenteraad waar hij zich vooral met sport heeft beziggehouden en zich enorm heeft i...
Lees verder

Vandaag is bekend gemaakt dat Harry Witte zich niet herkiesbaar stelt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De huidige fractievoorzitter, ex-wethouder en mede-oprichter van de oudste lokale partij in Soest blijft nog wel actief in het bestuur van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS). In de Soester Courant, de Gooi- en Ee...
Lees verder

Omwonenden ervaren veel overlast van het nieuwe dorpshuis De Linde in Soesterberg. Daarom dient Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) bij de raadsvergadering van 30 november 2017 schriftelijke vragen in over de kwestie. Ons bereiken steeds vaker berichten dat omwonenden van de Christiaan Huygenslaan in Soesterberg veel overlast ervaren ...
Lees verder

Tijdens de behandeling in de raad van de begroting voor 2018 werd nog eens duidelijk dat de coalitiepartijen (D66, VVD, Soest 2002 en CDA) op termijn 250 parkeerplaatsen willen in de buurt van de Van Weedestraat (Winkelpromenade Soestdijk). Die extra parkeerplaatsen vinden zij belangrijk voor het winkelgebied. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vin...
Lees verder

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft nogal wat schriftelijke vragen gesteld over de begroting die netjes door het college van B&W werden beantwoord. Eentje willen wij u niet onthouden. Het gaat over het Programma Verkeer en Vervoer Het was ons opgevallen dat als doelstelling is geformuleerd “Een veilig verkeer met...
Lees verder

Omgevingsvisie voor Soest: Bouwstenen liggen zwaar op de maag Donderdag 26 oktober sprak de gemeenteraad over de start notitie omgevingsvisie Soest. Gemeentebelangen Groen Soest heeft al tijden bezwaar tegen de manier waarop het college en de coalitiepartijen tot een omgevingsvisie willen komen. Het eerste bezwaar is dat de gemeente...
Lees verder

De derde editie van het Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ging over het vervoer binnen Soest en Soesterberg. Een aantal vragen ging over de verdeling naar vervoermiddel: auto, (elektrische)fiets, bromfiets/scooter en openbaar vervoer. Men lijkt in Soest tamelijk tevreden over de verkeerssituatie, al zijn er ook veel ideeën voo...
Lees verder

Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht om schuld hulpverlening aan te bieden aan haar inwoners. In Soest hebben we het beleid rondom schuldhulpverlening vastgelegd in het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2013-2016. Dat moest dus vernieuwd worden. Voor GGS is het belangrijk dat mensen met schulden vroegtijdig in beeld komen. De schuld...
Lees verder

Veel mensen gaven aan dit een goed onderwerp te vinden voor de derde enquête, vandaar onze keuze. Nog geen lid van het Opiniepanel? Dat kan alsnog via deze link. Verkeer is al decennia lang een hot item in Soest, zowel in de samenleving als in de gemeenteraad. Het gaat daarbij meestal over de auto en de klachten van de automobilist(e)...
Lees verder

GGS maakt zich zorgen over kosten huisvesting gemeentehuis Afgelopen donderdag 28 september diende GGS een motie in om te voorkomen dat de kosten voor huisvesting van de ambtenaren flink omhoog zal gaan. Het college heeft namelijk besloten dat er een businessplan moet worden gemaakt om te bepalen hoe het gemeentehuis moet worden verbouwd om voor...
Lees verder

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) wordt regelmatig benaderd door omwonenden van het gymnastieklokaal met naastgelegen sportveld aan de Smitsweg in de wijk Smitsveen. Daarbij klinkt steeds de vraag of de gemeente wel handhaving uitvoert in dit gebied. We speelden de vragen door naar de gemeente. Er staan camera's en bij h...
Lees verder

Nieuwsbrief Juli 2017
13 Juli 2017
We zijn er weer met een nieuwe nieuwsbrief! In deze editie lees je over: Businesscase Beukendal Algemene Beschouwingen Resultaten van Opiniepanel #2: Bouwen in Soest Haenen groot in de krant ProRail beweegt na brief De hele Nieuwsbrief lees je hier. Aanmelden voor de mailinglijst kan daar ook.  ...
Lees verder

In de laatste cyclus van dit bestuurlijke jaar staat nog veel op de agenda voor Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) en het hele lokale bestuursapparaat. Eén van die punten is de Kadernota 2018. Hierin worden bouwstenen aangedragen voor de gemeenteraad om zich uit te spreken over de doelen en prioriteiten voor het beleid in de programmabegroti...
Lees verder

De coalitie krijgt slappe knieen De coalitie van D66, VVD, Soest2002 en CDA hield ondanks fel protest van de bewoners van de wijk Overhees in alle debatten vast aan het idee dat een nieuwe sporthal beslist in die wijk moet komen. GGS denkt evenals de inwoners van Overhees dat die wijk vanwege de verkeerssituatie en beperkte ruimte geen...
Lees verder

Regionale Ruimtelijke Visie regelt groei en drukte In de laatste gemeenteraad stelde college stelt voor dat de 'raad kennis neemt van de Regionale Ruimtelijke Visie, en 'instemt om de regio Amersfoort te melden dat Soest de visie in de huidige vorm kan omarmen als leidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Amersfoort....
Lees verder

38 voetbalvelden bouwgrond gezocht in Soest! Het college heeft een nota (bouwsteen Wonen) laten opstellen om er achter te komen hoeveel woningen Soest tot 2030 moet bouwen om te zorgen dat het aantal inwoners in de kern Soest niet onder de negenendertig-duizend-vijfhonderd komt. Dat was in 2011 een eis van de gemeenteraad bij de kerntakendiscuss...
Lees verder

Bartolottilaan en Foekenlaan gaan open. Het college stelde voor om zowel het linksaf-verbod op de Bartolottilaan als de spitsafsluiting van de spoorweg op de Foekenlaan op te heffen. Daar aan gekoppeld moeten die straten verkeersveilig worden ingericht wil zo'n besluit ook juridisch houdbaar zijn. Dat bleek een aantal jaren geleden toen...
Lees verder

Prorail beweegt
28 Juni 2017
De brief van de gemeenteraad aan NS en Prorail heeft effect. De bewoners kregen een mail dat de smeerpotten binnenkort worden geplaatst.   ...
Lees verder

De tweede editie van het Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ging over de vraag waar men in de gemeente woningbouw gewenst vindt. De online enquête ‘Bouwen in Soest?’ legde de bezoeker 10 mogelijke locaties voor. Daarnaast waren er enkele algemene vragen over woningbouw. Zo was de eerste vraag “Wat vindt u:...
Lees verder

Boze brief van gemeenteraad aan NS en ProRail Omwonenden van de spoorlijn Baarn-Utrecht hebben al anderhalf jaar, sinds de invoering van zware dubbeldekkers ernstige overlast van het lawaai van de passerende treinen. Toen in individuele contacten met de NS, de reactie van die kant was dat de dubbeldekkers nog tot 2020 in gebruik zouden blijven, ...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS ) ziet niks in het voorstel om het rapport Energielandschap vooruitlopend op de Omgevingsvisie vast te stellen. Dat kwam GGS in de gemeenteraad van 8 juni op veel kritiek te staan. Een groene partij die tegen een voorstel stemt om op 33 manieren duurzame energie op te wekken op Soester grondgebied? De reden is d...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) meent dat een nieuwe sporthal op de Di Lassostraat ongewenst is. De verkeers- en parkeersituatie wordt dan nog problematischer dan die al is. Bovendien is Orlando een toplocatie voor wonen met zorg, waar grote behoefte aan is. Het ligt naast een medisch-centrum; een ontmoetingscentrum voor ouderen; een wijkwi...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is het volledig eens met de actievoerende bewoners van Overhees. Overhees is ongeschikt is voor een bovenwijkse voorziening als een sporthal. Nu stuurt de Coalitie stuurt de wethouder op pad om opnieuw met de wijk te praten over lokaties die ze zelf eerder heeft afgekeurd. Wat GGS het meest sto...
Lees verder

Bouwen in Soest?
25 April 2017
Van de week haalde Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) het AD in een artikel over onrust in Soest en Baarn over bouwplannen in de polder. Deze maand gaat het GGS Opiniepanel over Bouwen in Soest. Meld je hier aan voor het opiniepanel en praat mee. Na aanmelding ontvang je binnen enkele dagen een link naar de enquete.  Voor GGS is bouwen buit...
Lees verder

Het bestuur van GGS nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017. Naast het behandelen van de punten op de agenda zal er ook weer een presentatie zijn van een inspirerende spreker.  Datum : maandag 24 april 2017 Locatie : Museum Oud Soest, Steenhofstraat 46 te Soest. Aanvang: 20.00 uur Inloop met koffie en thee v...
Lees verder

Terwijl de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen nog vers in het geheugen zitten, komt Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) met de uitslagen van haar eerste Opiniepanel. Bent u nog geen lid van het Opiniepanel en wilt u wel meepraten? Geef u dan nu op:  gemeentebelangengroensoest.nl/p/47/opiniepanel  De uitslagen van de meerkeuz...
Lees verder

Protest tegen woningbouw Weegbreestraat bij dansclub Sepp De gemeente had maandagavond een inloopavond georganiseerd over de nieuwbouwplannen op de Weegbreestraat waarbij dansclub Sepp zou moeten wijken voor een woningbouwproject van 35 woningen. Zo'n 50 mensen uit de buurt namen de moeite om de plannen te bekijken en commentaar te leveren. ...
Lees verder

Plan van aanpak overlast jongeren Smitsweg Donderdagavond werd gesproken over de aanpak van de overlastproblemen in het Smitsveen. Het college heeft een plan van aanpak gemaakt om de overlast rond de gymzaal en pannaveld op het Smitsplein en omgeving  te stoppen. Procedureel is er een stuurgroep onder leiding van de burgemeester ingesteld e...
Lees verder

Meedenken over energielandschappen in Soest Maandagavond 6 maart hield de gemeente een meedenkbijeenkomst over energielandschappen. De bedoeling was dat aanwezigen zouden aangeven waar zij windturbines, zonneweiden, biovergistingsinstallaties en andere duurzame energiewinning in Soest wel gepast zouden vinden. Op naar 20% lokaal opgewekte d...
Lees verder

Opiniepanel Open
28 Februari 2017
Vorige week openden wij ons opiniepanel en verstuurden we de eerste enquête met de eerste vraag: wat vindt u van windmolens? Tientallen mensen hebben zich al ingeschreven voor het opiniepanel door hun emailadres op te geven op deze pagina. Na een aantal dagen kregen ze de link naar de enquete en vrijwel iedereen die zich opgaf heeft de v...
Lees verder

verzet buurt tegen sporthal
25 Februari 2017
Buurt verzet zich tegen nieuwe sporthal op Di Lassostraat Beukendal is betere optie Woensdagavond werd een zogenaamde samenlevingsbijeenkomst van de gemeenteraad gehouden in het Orlandogebouw. Het onderwerp was de bouw van een nieuwe sporthal en 16 tot 34 seniorenwoningen en een kiss and ride plek voor lagere school de Bron. Er waren een paar...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) start als eerste partij van Soest een Opiniepanel. Je kan je aanmelden via de website.  Alleen een geldig emailadres is voldoende. Binnen een week ontvang je dan de uitnodiging om mee te doen. Op het Opiniepanel zal elke maand een maatschappelijke kwestie aan de orde worden gesteld. Iedereen, lid of geen lid ...
Lees verder

Synthus presteert ondermaats
11 Februari 2017
Sinds Synthus in december het vorig jaar de busdienst van Connexion overnam regent het klachten van de klanten. De eerste weken kende veel chauffeurs de route's niet en kwamen passagiers op de gekste plekken terecht zoals achter het gemeentehuis, waar het nog wel enige stuurmanskunst vergde om van de doodlopende Heetakker weer op de route op de...
Lees verder

Op de agenda van de besluitvormende gemeenteraad van 9 februari stond een brief. Een brief van de gemeente Soest aan de Actiegroep De Heybergh Blijft Open. Alle fracties, dus ook Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) hebben de brief ondertekend. Drie weken voor de besluitvormende vergadering was er een discussieavond waar alle betrokkenen partijen ...
Lees verder

Donderdagavond 9 februari werd in de gemeenteraad gesproken over een nieuw minimabeleid. Eerder dit jaar werd geconstateerd dat er in ons welvarende Soest maar liefst 900 kinderen zijn die opgroeien in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Voor de gemeenteraad reden om het college te verzoeken het minimabeleid kritisch te bekijken en waa...
Lees verder

Topjaar woningmarkt
24 Januari 2017
Jubelende koppen op de voorpagina van de Soester Courant van afgelopen woensdag. De makelaars in Soest en de regio Amersfoort zijn zeer tevreden over het jaar 2016. Gemeentebelangen Groen Soest ziet echter ook een keerzijde. In Soest wisselden 700 woningen van eigenaar, 20 % meer dan in 2015. De prijzen stijgen weer en zijn bijna weer op het n...
Lees verder

Op de agenda van de Soester gemeenteraad stonden in december 2016 drie onderwerpen over winkelen. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) stemde tegen het voorgestelde Retailbeleid 2016-2026. Het werd uiteindelijk, na veel spreektijd, door de raad aangenomen. Daarnaast stonden winkels centraal bij de intrekking van de BIZ verordening (een hamerstuk...
Lees verder

Windmolens Zichtbaar
28 November 2016
Graag delen we deze en andere fotomontages van Vereniging Vrij Polderland. Vorige maand stelde de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest vragen over de plannen om windmolens te plaatsen. In Amersfoort leeft het idee om twee windmolens met een hoogte van 150 meter te plaatsen aan de Eem, op de grens van Soest. Ongeveer op dezelfde plaats...
Lees verder

Burgemeester Rob Metz geeft workshop ‘Raadslid worden, iets voor mij?’ https://www.soest.nl/nieuws/detail/burgemeester-rob-metz-geeft-workshop-raadslid-worden-iets-voor-mij/ In 2018 zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Denkt u er wel eens over om actief te worden in de lokale politiek? Heeft u interesse om raadslid t...
Lees verder

U bent van harte welkom op de avond Samenleving komende donderdag 6 oktober om 19:00u. De agenda met alle leesvoer (stukken) vindt u hier. Op deze avond kunt u als inwoner meepraten over de volgende onderwerpen: 19:00-20:00u Informatiebijeenkomst Wonen met welzijn en zorg - er is door de gemeente Soest samen met verschillende organi...
Lees verder

Afgelopen week was er twee keer een Opiniërende Raadsvergadering. De eerste was woensdag 22 juni. De tweede was een dag later en in zijn geheel gewijd aan de Kadernota. Dinsdag was Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vooral geïnteresseerd in het LOP. Dit Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Eemland 2005-2015 heeft Soest samen met Baarn, Bunsc...
Lees verder

Afgelopen week was er twee keer een Opiniërende Raadsvergadering. De tweede was op donderdag 23 juni en was geheel gewijd aan de Kadernota 2017. Dat is een tussenrapportage over de gemeentelijke financiën die ieder voorjaar verschijnt. Aan de hand van de Kadernota wordt o.a. bepaald waar meer geld of bezuinigingen nodig zijn. Deze afsprak...
Lees verder

Ongeveer een maand geleden werden wandelaars in de lange Duinen opgeschrikt door voorbijscheurende militaire jeeps. Er kwam een brief op de mat van Gemeenteblangen Groen Soest (GGS) of dat zomaar mocht. De fractie stelde soortgelijke vragen aan het college van B&W en kreeg antwoord met dagtekening 23 mei 2016. Het bleek te gaan om een expedi...
Lees verder

Oude koeien in de raad
14 April 2016
De Avond Samenleving van 7 april jl. had, zonder inbreng van de samenleving het karakter van een informatieavond voor de raadsleden. Tijdens de tweede bijeenkomst in de cyclus, de Opiniërende Raad op 14 april 2016, zagen we geanimeerde discussies. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vindt het jammer dat de samenleving deze cyclus niet aan het w...
Lees verder

De donderdag voor Pasen klokte de gemeenteraad met 65 minuten een recordtijd. De meeste tijd daarvan werd besteed aan de afwijzing van het initiatief voorstel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) om een muziekpaviljoen te plaatsen op de plek waar tot afgelopen zomer de Wilhelminalinde stond. In de Opiniërende vergadering van een week eerd...
Lees verder

Aanstaande woensdagavond 6 april 2016 om hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Grand cafe Soestdijk (Vredehofstraat 6). Na een officieel gedeelte begint om 21:00u  een lezing van Udo Hassefras van Natuurmonumenten over hun activiteiten in het buitengebied van Soest. We hopen dat deze avond inspireert om initiatieven te bl...
Lees verder

Morgenavond, donderdag 17 maart, is er vanaf 19:30 Avond Samenleving in het gemeentehuis. In de raadszaal presenteert Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) dan het intiatiefvoorstel voor een muziektent in de van Weedestraat. Iedereen is van harte welkom om mee te praten. Tijdens de presentatie wacht u ook een verrassing. In december dienden we het ...
Lees verder

Twee jaar geleden pleitte Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) er samen met veel Soesters voor om klinkers te gebruiken bij het herstel van het wegdek op het historische Kerkpad. Het Kerkpad is een van de oudste wegen van Soest, en een heel mooie fietsroute. Bij werkzaamheden aan het riool of aan leidingen kan een wegdek van klinkers onzichtbaar w...
Lees verder

Zeven schrijvers en een fotograaf over de veranderende relatie tussen overheid en burger. Met de transitie in het Sociaal Domein krijgen mensen meer met, vooral, de lokale overheid te maken en op een andere manier. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ziet dat, ondanks alle goede intenties het ook in Soest niet altijd even soepel gaat. het ...
Lees verder

Betaalbaar Wonen in Soest
4 Februari 2016
Bij de Besluitvormende Raadsvergadering 4 februari was een van de hoofdonderwerpen het voorstel tot afschaffing van de “Volkshuisvestelijke norm”. Spoiler alert: Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) stemde tegen, maar het voorstel is aangenomen. Wat betekent dit voor de woningbouw in Soest? Soest kende de verplichting om bij grotere ni...
Lees verder

De Heybergh blijft open
4 Februari 2016
Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is verheugd dat er uiteindelijk positief nieuws is over De Heybergh in Soesterberg. Het belangrijkste nieuws is dat de huidige bewoners van het woon-zorgcentrum kunnen blijven en dat dezelfde zorg blijft die zij nu krijgen. Ook onze fractie heeft destijds aangedrongen bij het college van B&W om aan de slag ...
Lees verder

Nadat het oude Molenschot-terreinjarenlang ontsierd werd door een klomp beton in verval, is het nu een kale vlakte. Te kaal, vinden Stichting Vrienden van de Soester Eng en Gemeentebelangen Groen Soest (GGS). In de aanloop naar het bouwplan is immers altijd sprake geweest van een goed groenplan. Dertig jaar nadat het bejaardentehuis Molenschot l...
Lees verder

Na een grote recyclingsoperatie ging recyclestation De Schans afgelopen december weer open voor het publiek. Vandaag, een maand later, werd De Schans officieel heropend. Met uitzondering van de burgemeester was het hele college aanwezig, met wethouder Marcel Ardriani als ceremoniemeester. Zijn voorganger Yvonne Kemmerling bevond zich ook onder de t...
Lees verder

GELUKKIG NIEUWJAAR
1 Januari 2016
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN VROLIJK EN GEZOND 2016 Fractie en Bestuur van Gemeentebelangen Groen Soest.       ...
Lees verder

De gemeenteraad praat deze dagen onder andere over de Cultuurvisie 2016-2020. Met de titel Meedoen is de Soester Cultuur trekt de wethouder het onderwerp in het sociale domein. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ziet hier zeker kansen in en is blij met met de participatieve manier waarop het stuk tot stand is gekomen. Toch ...
Lees verder

De verkeerssituatie op de N221 tussen  de Koningsweg en de Birkstraat wordt nu zo'n twintig jaar bestudeerd. Het was een van de onderscheidende punten in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen: ben je voor of tegen een tunnel onder het spoor bij station Soest Zuid? Voor de duidelijkheid - Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) was en is t...
Lees verder

Het kan dus wel. Oslo heeft zich uitgeroep tot fossielvrije stad. In Nederland deed Amsterdam dat eerder ook al, maar de gemeenteraad lijkt zich er daar niet heel sterk voor te maken. In Boxtel daarentegen... Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) draagt graag bij aan de lokale transitie in de energievoorziening. Lees hier het hele artikel wat net v...
Lees verder

Werkbezoek De Mariënburg
16 Oktober 2015
Sinds een jaar werkt Jessie Vroom als interim manager op De Mariënburg. Vrijdag 16 oktober 2016 ging de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) bij haar op bezoek, samen met de steunfractie Sociaal Domein. In de ouderenzorg verandert veel en zal nog meer veranderen. Jessie Vroom en haar medewerkers hebben grote plannen over de bijdrage ...
Lees verder

De pilot 'vuurwerkvrije zones' vinden wij helemaal het proberen waard en sympathiek. Daarom zijn we blij dat de pilot is aangenomen in de afgelopen raadsvergadering! We denken dat het veel op zal leveren–niet alleen minder financiële schade, zowel gemeentelijk als particulier – maar ook vooral voordeel bij mensen met ang...
Lees verder

Het gemeentehuis van Soest was vol, dinsdagavond. Er waren naar schatting 500 belangstellenden naar de extra raadsvergadering over de vluchtelingenopvang gekomen. Daarnaast waren alle lokale en regionale kranten waren aanwezig, plus camera’s van RTV Utrecht en PowNed. De opnames van RTV Utrecht zijn via de volgende link te bekijken, even...
Lees verder

Opiniërende Raadsvergadering 24 september De hoofdmoot van de avond was de behandeling over de uitwerkingsrapportage van de bezuinigingsopdracht op SPORT en de STATUS APARTE van v.v. ’t Vliegdorp. Met de uitwerkingsvoorstellen die er nu liggen, wordt de bezuiniging (“taakstelling” in gemeentetaal) van € 500.000 in...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) zal op 1 oktober in de gemeenteraadsvergadering  een motie indienen om de Kleine Melm aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. De status van beschermd dorpsgezicht maakt dat de hele bebouwde omgeving wordt beschermd. Plannen worden hierdoor niet onmogelijk maar strenger beoordeeld. Bouw- of sloopplannen moet...
Lees verder

Hou 'De Heybergh' Open
30 Juli 2015
Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) leeft mee met Soesterberg. Het beleid van de landelijke overheid om de ouderenzorg in te krimpen  wordt duidelijk zichtbaar in de kleinere dorpsgemeenschappen.  Zo ook in Soesterberg, waar de aanbieder van de zorg (Zorgpalet Baarn-Soest)  besloten heeft om in de toekomst “De Heybergh” te...
Lees verder

De tweede Nieuwsbrief is verschenen. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) betrekt u graag in allerlei zaken waarmee de gemeente te maken heeft. Het gaat immers om de gemeenschap van alle mensen in Soest. In de Nieuwsbrief kijken we terug op enkele onderwerpen die ons aan het hart gaan, zoals: de verkeerssituatie in Soest Zuid, me...
Lees verder

Het is zomervakantie voor de gemeenteraad. Afgelopen donderdag 2 juli was de laatste raadsvergadering. Tot september wordt er niet vergaderd. Helaas moest fractievoorzitter Harry Witte verstek laten gaan vanwege ziekte. Dat betekende dat Simone Haenen de algemene beschouwingen van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) over de voorstellen uit de kadern...
Lees verder

Op 25 juni heeft de gemeente Soest twee renovatieprojecten van huurflats stilgelegd. De gemeente eist dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd voordat het werk kan worden voortgezet. Het gaat om flats van Portaal; twee aan de Smitsweg en acht aan Rubenslaan en omgeving. Dit is gebeurd na extra controles op 24 juni. In het beric...
Lees verder

De wethouder die Yvonne Kemmerling (D66) vervangt heet Marcel Adriani. Hij is tot 28 juli nog wethouder in Naarden. De website Bussums Nieuws meldt dat Adriani voorafgaand aan zijn wethouderschap een zetel in de gemeenteraad had. Dat de Bussumer de stap naar Soest maakt, komt vooral voor de gemeente Naarden toch nog onverwacht. Zelf laat ...
Lees verder

Vorige week stemde de gemeenteraad in met een forse bezuiniging van €300.000 op het groenbeheer in Soest. In het plan staan tien punten waarmee de bezuiniging behaald kan worden. Daarmee zal onze groene gemeente onaanvaardbaar verloederen, zegt Gemeeneentebelangen Groen Soest (GGS). Nu zal het Burgerforum worden geraadpleegd voor alternat...
Lees verder

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN HART VAN DE HEUVELRUG EN VLIEGBASIS SOESTERBERG In de raadsvergadering van 30 april stond ook de Samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Soesterberg op de agenda. Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 en behelst de samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden om 26 pr...
Lees verder

Een raadsvergadering om nooit te vergeten, want de gemeenteraad besloot onder aanvoering van de coalitiepartijen (D66, VVD, Soest 2002 en CDA) een bezuiniging door te drukken op het groenbeheer. Totaal geeft de gemeente Soest zo’n 1,2 miljoen euro jaarlijks uit aan dat groenbeheer. Nu gaat er vanaf 1 januari 2016 zo’n 25% vanaf. Verwant...
Lees verder

De vrienden en bekenden van Gemeentebelangen Groen Soest hebben hem al enige tijd in huis - onze eerste Nieuwsbrief. Binnenkort wordt de website aangepast en kan je inschrijven op volgende edities die periodiek zullen verschijnen. In deze nieuwsbrief aandacht voor de steunfractie Sociaal Domein. Mensen die hun kennis op dit gebied willen delen zijn...
Lees verder

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest verzoekt de raadsleden om tijdens de behandeling van het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan tijdens de ronde van donderdag 23 april de aanvullende voorstellen van de partij te betrekken. Een PDF van de brief aan de raad staat onder deze link. Op 19 maart 2015 vond een Ontmoeting plaats in het gemeentehuis ove...
Lees verder

Donderdagavond 26 maart was een korte gemeenteraadsvergadering. Nadat de korte agenda was afgehandeld werd in De Ronde begonnen met het Collegevoorstel om structureel drie ton te bezuinigen op onderhoud van het openbaar groen. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) had voorafgaand aan De Ronde al technische vragen gesteld. De bezuiniging treft namelijk...
Lees verder

Zoals eerder gemeld, houdt Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) de vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering van de nieuwe zorgtaken door de gemeente. Daarom gaat de fractie wat vaker organisaties bezoeken die direct actief zijn in de zorg. Binnenkort gaan we kijken bij het Zorgloket en afgelopen vrijdag 6 maart waren wij bij Buurtzorg team So...
Lees verder

De gemeenteraad van afgelopen donderdag 19 februari had een korte agenda. Het laatste agendapunt en het daaropvolgende vragen ‘kwartier’ waren echter interessant genoeg om de rest van de avond te vullen. Het agendapunt was “Verordeningen op het gebeid van handhaving in de Participatiewet, IOAW en IOAZ”; de vragen kwamen van ...
Lees verder

Met een goed gevulde, rustige tribune ging de Raadsvergadering op 22 januari 2015 snel van start. Binnen het uur werden de eerste acht agendapunten afgewerkt, waaronder de vaststelling van de nieuwe OZB. Het volgende punt was de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Ook die werd vastgesteld, maar niet zonder slag of stoot. Want zowel de openings...
Lees verder

  Het NMM is populair. Dat is mooi, maar sinds de opening van het Nationaal Militair Museum is het autoverkeer aanzienlijk toegenomen. We zie dit bij zowel de kruising Van Weerden Poelmanweg - Verlengde Paltzerweg als de kruising Verlengde Paltzerweg - Soester Hoogt/Wethouder Lemmenpad. De twee belangrijke fietsroutes van Soesterberg naar S...
Lees verder

Vinger aan de pols
7 Januari 2015
Per 1 januari zijn aan groot aantal verandering in het sociaal domein doorgevoerd. Vooral op de situatie van ouderen, die niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen, kan dit invloed hebben. De thuishulp (Huishoudelijke Hulpverlening) blijft bestaan maar mogelijk dat er aanpassingen komen, zoals een hogere eigen bijdrage. Welke gevolgen dit heef...
Lees verder

Fijne Feestdagen
21 December 2014
Gemeentebelangen Groen Soest WENST IEDEREEN EEN INSPIREREND EN DUURZAAM 2015       ...
Lees verder

De gemeenteraad heeft ingestemd met een bezuiniging van 350 000 euro structureel op het groen onderhoud. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft in het recente verleden een paar keer gevraagd om de mogelijkheden van ecologisch groenbeheer te onderzoeken. Dat is door het college evenzovele malen toegezegd. Volgens onze informatie is ecolo...
Lees verder

De bezuiniging op de sport van € 500.000 vanaf 1 januari 2015 mag, wat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) betreft,  over het jaar 2015 worden aangepast naar €300.000,--. Dit standpunt werd in de discussie in de Raadvergadering van 16 oktober 2014 door Jan Paauw namens GGS naar voren gebracht. Er stonden veel onderwe...
Lees verder

Donderdagavond 18 september 2014 besloot de gemeenteraad bij hamerklap tot een correctie van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Bij hamerklap – omdat de meerderheid van de raad er liever niet over praat dat ze bakzeil moet halen, omdat ze in de verkiezingskoorts de plank juridisch volkomen mis heeft geslagen. Voormalig wethouder Ha...
Lees verder

De bouw van 23 woningen op het voormalige speel en korfbalveld aan de Staringlaan moet volgens een grote meerderheid van de gemeenteraad koste wat kost doorgaan. De Soester gemeenteraad toont daarmee een enorme bouwdrift en weinig respect voor de eigen geschiedenis. Vanwege het weinige groen in de buurt en de goede alternatieven die er zijn, blijft...
Lees verder

Zorgen over Zorg in de Raad
18 September 2014
In de vergadering van de gemeenteraad op 18 september werd het Beleidsplan Sociaal Domein besproken. Dat plan is nodig om te bepalen hoe Soest vanaf 1 januari 2015 omgaat met de grote Decentralisaties. De titel is optimistisch – “De brug bouwen terwijl je eroverheen loopt” – maar verraadt ook dat er nog onverantwoord veel on...
Lees verder

De gemeente Soest wil haar website opnieuw inrichten. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest is verbaasd dat daarvoor niet te rade wordt gegaan bij de gebruikers: u, wij, jij, de burger. Hoe ervaart u de site van de gemeente Soest? Kunt u vinden wat u zoekt en kunt u dan ook makkelijk via de site aangeven wat u antwoorden wil? Basisvragen, von...
Lees verder

"Wonen voor gevorderden" is de slogan van SBBS en dan word vooral gedoeld op een gevorderde leeftijd. De SBBS staat namelijk, voluit, voor: de Stichting Bevordering Bejaardenhuisvesting Soest. Donderdag 26 juni 2014 ging de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) er op bezoek. Zorg en wonen voor de oudere medemens st...
Lees verder

Vlak voor Hemelvaart uitte staatssecretaris Teeven in de media het plan om gezinnen en minderjarigen, die zich aan de Nederlandse grens melden, op Kamp Zeist gehuisvest kunnen worden. Afgelopen vrijdag liet burgemeester Rob Metz in een persbericht weten hierdoor 'onaangenaam verrast te zijn'.  Soest heeft, samen met de gemeente Zeist e...
Lees verder

Het college van B&W heeft 28 mei 2014 antwoord gegeven op de vragen die Gemeentebelangen Groen Soest stelde naar aanleiding van het tragisch ongeluk op de Dorresteinweg. Begin mei werd daar een rolstoelfietser omver gereden door een automobilist. In het antwoord op de schriftelijke vragen schrijft het college dat de weg inderdaad niet vold...
Lees verder

Vanaf 11 juni kunt u in de publiekshal van het gemeentehuis de expositie ‘Bijzonder Alledaags’ bewonderen. Deze expositie is samengesteld uit de collectie van gemeentelijke kunstwerken en toont werken van de Soester kunstenaars Otto Schouten (1937-2001) en Bert Kinderdijk (1952). Beide kunstenaars lieten zich inspireren door alledaagse ...
Lees verder

In de avond van 5 mei jl. is op de Dorresteinweg een rolstoelfietser van de weg gereden door een automobilist. De rolstoelfietser fietste aan de kant van de weg en kon niet verder uitwijken vanwege de slechte staat van de weg langs de berm. De automobilist haalde in op de smalle weg in en raakte de fietser. Het slachtoffer kwam hard op het wegdek t...
Lees verder

In de raadszaal van het gemeentehuis presenteerden donderdagavond (24 april) de coalitiepartijen het accoord dat ze hebben bereikt onder de titel: “Samen voor een vitale gemeente – Evenwicht in Economie, Wonen en Welzijn & Zorg.” (Klik hier voor het originele document) Het werd niet met applaus ontvangen. Van tevoren hadden vi...
Lees verder

Afgelopen woensdag, 16 april 2014, kwam een persbericht uit over de onderhandeling voor het nieuwe collegeprogramma. Formateur Marius Keij onderhandelt met D66, VVD, Soest2002 en CDA over een coalitieakkoord.  Hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende bestuursperiode 2014-2018. De vier partijen hebben de overige fracties van de ...
Lees verder

Informateur Ralph de Vries bracht dinsdagavond 8 april verslag uit van het voorbereidende werk dat hij heeft verricht om te komen tot een nieuw College van B&W. Yvonne Kemmerling, de voorvrouw van het winnende D'66 kreeg als advies: een college van D'66, CDA, VVD en Soest 2002. Vanaf vandaag gaat Marius Keij aan het werk als formateur. ...
Lees verder

De raadzaal van de gemeente Soest was dinsdag weer goed gevuld, met mensen en veel bossen bloemen. De gemeenteraad was voor de laatste keer in de oude samenstelling bijeen om afscheid te nemen. Aanstaande donderdag worden de nieuwe leden ingezworen. Zestien van de negenentwintig gemeenteraadsleden zijn er dan niet bij. Burgemeester en ‘gasthe...
Lees verder

De dag na de gemeenteraadsverkiezingen werd in het gemeentehuis de definitieve uitslag bekend gemaakt. Ruim 10 procent van Soest heeft op Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) gestemd, om precies te zijn 2.171 mensen heben het rode potlood voor een kandidaat van Lijst 1 gebruikt. Graag willen we hierbij iedereen die op ons gestemd heeft Hartelijk D...
Lees verder

Vergeet u vandaag niet te stemmen? Dankuwel. Gemeentebelangen Groen Soest is met 25 jaar de oudste en groenste lokale partij in Soest. En wie jarig is trakteert. Met de post van afgelopen zaterdag, 15 maart, hebben we een kaart gestuurd voor elke Soester(-bergse) brievenbus - zie foto. Daaraan zat ook een tegoedbon voor Lange Soesters....
Lees verder

Tijdens de verbouwing van de gemeenteraad door middel van verkiezingen blijft de politieke winkel gewoon open. Afgelopen maandag, 17 maart 2014, heeft de Raad van State officieel het bezwaar uit Soest ontvangen waarmee wordt gevraagd de aanwijzingen van de Gedeputeerde Staten van de provincie ‘te vernietigen en GS te veroordelen in de procesk...
Lees verder

Maandagavond werd het door de Gooi en Eemlander en Radio Soest georganiseerde verkiezingsdebat gehouden in de raadzaal van de gemeente. Namens G&E leidde Hans van Keeken het debat. Dat deed  hij samen met Jean Heijl, de man van de radio. Alle dertien lijsttrekkerswaren aanwezig en de tribunes waren goed gevuld. Helaas bestond het publie...
Lees verder

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Eén van de deelnemende organisaties is de King Arthur Groep die het hele jaar door al met veel vrijwilligers kleinschalige zorg voor mensen met dementie organiseert. Gemeent...
Lees verder

Tijdens de verkiezingscampage hebben we de afgelopen tijd veel mensen gesproken. Twee van de heetste hangijzers zijn de ontwikkeling van Soesterberg en Station Soest-Zuid. Vaak vroegen mensen zelfs eerst: “Zijn jullie voor of tegen een tunnel?”. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is tegen ondertunneling. “OK, dan wil ik wel...
Lees verder

Gemeentebelangen Groen Soest is met 25 jaar de oudste en groenste lokale partij in Soest. En wie jarig is trakteert. Dat doen we vandaag. Zometeen, met de post van zaterdag 15 maart 2014, valt in elke Soester(-bergse) brievenbus een tegoedbon voor Lange Soesters. Deze kunt u inwisselen bij Banketbakkerij Lex Verkley aan de Van Weedestraat. U k...
Lees verder

Zaterdag was het de warmste 8 maart ooit. In winkelcentrum Overhees kon het winkelend publiek weer proefstemmen en genieten van The Voice of GGS: Simone Haenen, met Max Joosten op gistaar. Ook de zondag was een echte lentedag. De mensen gingen er massaal op uit. Het was druk in de Lange Duinen, waar de hond ook lekker rond kan rennen. Vaak gaa...
Lees verder

Op donderdag 13 maart organiseert Natuurmonumenten een informatieavond over het hoogveen natuurgebied in Hees/Soesterveen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19:00 uur in Stay Okay, Bosstraat 16.  Natuurlijk is GGS - Gemeentebelangen Groen Soest - voor bescherming van natuurgebieden. Eén van de gebieden die met name wordt genoemd in ...
Lees verder

Deze dagen staan we letterlijk op de markt. De zon is er gelukkig bij, evenals een hoop concucollega’s van andere partijen die met elkaar voor extra drukke marktdagen zorgen in Soest en Soesterberg. Wat horen we zoal op straat? Naast positieve reacties horen we ook de zorgen die leven in de buurt. Ook praten we vaak over de veranderingen i...
Lees verder

Vorige week organiseerde de diaconie van Wijkgemeente De Open Hog een bijeenkomst waarbij politici met mensen van de kerk in gesprek gingen. Thema was de decentralisatie van de zorg, vooral de thuiszorg. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van vragen die zijn afgeleid uit een onderzoek van de AbvaKabo FNV naar de gemeente en thuiszorg. Aan...
Lees verder

Sportdebat Soest
5 Maart 2014
Gisteravond vond het grote sportdebat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De sport is op Lijst 1 (Gemeentebelangen Groen Soest) met Jan Paauw goed vertegenwoordigd. In de volle theaterzaal van IDEA werd een sport(debat)wedstrijd gevoerd tussen 13 partij politieke vertegenwoordigers en 13 sportbestuurders. Dit gebeurde aan de hand v...
Lees verder

Vandaag kon iedereen op de Van Weedestraat kennismaken met het Proefstemmen. Er was een proefstemhokje en ook ons huis binnen de rode contouren was opgericht op het pleintje bij de Wilhelminalinde.  Bovendien kon het publiek genieten van de Voice van GGS: Simone Haenen, de nummer 2 van Gemeentebelangen Groen Soest die met Max Joosten (...
Lees verder

Wijkgemeente De Open Hof organiseerde vrijdagavond een bijeenkomst waarbij politici met mensen van de kerk in gesprek gingen. Thema was de decentralisatie van de zorg, vooral de thuiszorg. De Open Hof is een kerkelijke organisatie die maatschappelijk actief is, bij voorbeeld met de Voedselbank Soest en een jaarlijkse kledingbeurs. Op de pol...
Lees verder

Bijna twee weken geleden, in de raadsvergadering van 13 februari 2014, de laatste vergadering voor de verkiezingen, zag hij zich gedwongen om af te treden toen er een motie van wantrouwen werd ingediend. Harry Witte zegt nu over zijn aftreden, en de aanleiding daarvoor: “Ik baal er ontzettend van dat ik de stomme fout heb begaan om een in...
Lees verder

Na tien jaar bereikte de gemeenteraad van Soest eindelijk een akkoord over het bouwplan voor de Staringlaan. Op een voormalig korfbalveld zouden 23 starterswoningen verrijzen. Bij het wettelijk verplichte archeologisch proefonderzoek in oktober 2013 werd een unieke vondst aangetroffen uit de Midden-Steentijd. In januari 2014 kwam dit in het nieuws....
Lees verder

Debat Ouderenbeleid
18 Februari 2014
Dinsdagochtend 18 maart. In Soest doen dertien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiedingen 2014. Ze waren allemaal uitgenodigd door COSBO, het orgaan van de samenwerkende ouderenbonden, om deel te nemen aan een lijsttrekkersdebat. Op het podium van Ontmoetingscentrum De Klarinet zaten er twaalf. Hasan Dagdeviren van Leefbaar Soest was afwezig. ...
Lees verder

Vlak voor het weekend werd wethouder Witte gedwongen om af te treden. Dit omdat hij was betrokken bij de aanmaak en verspreiding van foldermateriaal. Slechts enkele dagen later werd hij maandagmiddag opnieuw betrapt op aktievoeren. Onder het oog van camera’s en het winkelend publiek plakte hij een poster aan op de ‘peperbus’ bi...
Lees verder

Even na middernacht, het begin van 14 februari 2014: na een schorsing vanwege een motie van wantrouwen, houdt wethouder Harry Witte de eer aan zichzelf, en stapt op. De motie was ingediend door de PvdA en mede ondertekend door Burgerbelangen Soest, CU-SGP, Soest 2002 en LAS (Lokaal Anders Soest). SCHANDE​ CDA Wethouder Jannelies van Ber...
Lees verder

Landelijk Gebied
6 Februari 2014
PROVINCIE FLUIT RAAD TERUG OVER LANDELIJK GEBIED Op elf punten in het bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft de provincie de gemeenteraad teruggefloten. Wethouder Harry Witte had er voor gewaarschuwd, maar bij de vaststelling van het bestemmingsplan dwong de gemeenteraad een groot aantal aanpassingen af. Door de meeste ervan heeft de p...
Lees verder

Literaire Lijsttrekkers
30 Januari 2014
Afgelopen donderdag vond in Artishock een bijzondere ontmoeting plaats tussen poëzie en politiek. Ter gelegenheid van de Nationale Gedichtendag had de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest) een avond georganiseerd. Alle lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op (woensdag 19 maart) lazen hun fa...
Lees verder

Op de raadsvergadering van 23 januari  j.l, werd aan ons, de door de inwoners gekozen raadsleden, gevraagd een keuze te maken tussen volledige renovatie van afvalstation de Schans of een sobere, goedkopere oplossing. Er is gekozen voor een volledige renovatie. Soest maakt hiermee een inhaalslag zonder dat de gemeentelijk lasten worden verhoogd...
Lees verder

Groene  kernkwaliteiten van Soest worden versterkt. De gemeente Soest kampt met het probleem dat op verschillende terreinen de gemeenteraad in beleidsplannen hoge ambities heeft  neergelegd, maar daar onvoldoende geld voor beschikbaar stelt.  Zo ook  voor het onderhoud van de bomen en plantsoenen. In feite komt de gemeente vo...
Lees verder

Cool down voor Sportvisie
20 Januari 2014
De afgelopen tijd zijn de emoties in de sportwereld van Soest hoog opgelopen.  Wethouder Jannelies van Berkel  moest na een ruige scrummage waarin ze, met de opdracht om 500.000 euro te scoren, gemangeld werd tussen de eisen van de raad en de sportverenigingen  hinkend naar de zijlijn. In december werd ze door de gemeenteraad gedw...
Lees verder

De voor zo velen gekoesterde wens is eindelijk in vervulling gegaan. In de Raad van 17 oktober 2013 is besloten, dat de Sociaal Culturele Voorziening(SCV) op het evenemententerrein gesitueerd gaat worden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Yolanda Bonouvrie voerde namens onze fractie het woord. De IJsvereniging kreeg het weekend voor de...
Lees verder

Gisteravond was het wederom Raadhuisplein op het gemeentehuis. Aan de orde kwamen onder meer Sociaal-Culturele voorziening Soesterberg, Het Nieuwe Spelen, Opheffing wegafsluitingen Foekenlaan/Waldeck Pyrmontlaan.  De avond ging van start met een presentatie over de uitkomsten van de gehouden jongerenenquête. Voor GGS is het belangrijk te...
Lees verder

Jonge Soester politici starten een campagne om jongeren meer bij de lokale politiek te betrekken. Ze houden een enquête om er achter te komen wat jonge mensen vinden van Soest en Soesterberg, en wat er verbeterd kan worden in de gemeente. Jongeren van zowel oppositie- als coalitiepartijen werken samen om van jongeren te weten wat hu...
Lees verder

Copyright 2018 Gemeentebelangen Groen Soest | Giftenreglement Webdesign by RETO